FEAD 2015

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2015

Polski Komitet Pomocy Społecznej

  • uczestniczy w realizacji PO PŻ 2014-2020, Podprogram 2015 w wyniku: wyboru w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. Instytucję Zarządzającą (IZ) i umowy nr POPŻ/O/1/2015 z dnia 28.04.2015 r., zawartej przez Władze Naczelne stowarzyszenia z Agencją Rynku Rolnego ( ARR ), tj. Instytucją Pośredniczącą (IP);
  • gwarantuje jakość przekazywanej żywności na podstawie gwarancji jakości otrzymanych od dostawców wskazanych przez ARR.

W celu realizacji PO PŻ, Podprogram 2015 PKPS może przekazać otrzymane gotowe artykuły spożywcze do:

– organizacji pozarządowych,
– organizacji pożytku publicznego,
– innych podmiotów

nie działających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebujących, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

PKPS dokonuje dystrybucji otrzymanej żywności wyłącznie w formie paczek lub gotowych posiłków przygotowywanych i wydawanych osobom potrzebującym w placówkach żywienia zbiorowego (placówki dzienne dla dzieci, placówki dla osób bezdomnych, jadłodajnie).

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego

uprawniającego do przyznania pomocy (do 150%):

►813 zł dla osoby samotnej,

►684 zł dla jednego członka w rodzinie

– zgodnie z wytycznymi IZ z 7 maja 2015 roku.*/

*/ Od 1 października 2015 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe:

951 zł dla osoby samotnej,

771 zł dla każdego członka rodziny.

Do kwalifikowania osób potrzebujących do uczestnictwa w PO PŻ, Podprogram 2015 uprawnione są ośrodki pomocy społecznej, które wystawiają skierowania imienne. PKPS może samodzielnie kwalifikować jedynie osoby bezdomne.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego – zestaw co najmniej 8 rodzajów artykułów spożywczych z 3 grup towarowych, przy czym zestaw produktów dla 1 osoby w całym Podprogramie 2015 powinien obejmować (tzw. limit roczny):

– makaron świderki – 7 opakowań po 0,5 kg, razem 3,5 kg,
– ryż biały – 4 opakowania po 1 kg, razem 4 kg,
– kasza jęczmienna – 8 opakowań po 0,5 kg, razem 4 kg,
– kawa zbożowa instant – 4 opakowania po 0,2 kg, razem 0,8 kg,
– płatki kukurydziane – 3 opakowania po 0,5 kg, razem 1,5 kg,
– mleko UHT – 8 opakowań po 1 l, razem 8 l,
– ser podpuszczkowy dojrzewający – 2 opakowania po 0,4 kg, razem 0,8 kg,
– ser topiony – 12 opakowań po 0,1 kg, razem 1,2 kg,
– groszek z marchewką – 5 opakowań po 0,4 kg, razem 2 kg,
– sok jabłkowy – 4 opakowania po 1 l, razem 4 l,
– koncentrat pomidorowy – 7 opakowań po 0,16 kg, razem 1,12 kg,
– dżem truskawkowy – 5 opakowań po 0,39 kg, razem 1,95 kg,
– mielonka wieprzowa –10 opakowań po 0,4 kg, razem 4 kg,
– klopsiki w sosie własnym – 4 opakowania po 0,85 kg, razem 3,4 kg,
– cukier biały – 5 opakowań po 1 kg, razem 5 kg,
– olej rzepakowy – 2 opakowania po 1 l, razem 2 litry.

Definicja posiłku – każdy posiłek (śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek dwudaniowy lub jednodaniowy, podwieczorek, kolacja).

Każdy odbiorca żywności w formie paczek lub gotowych posiłków może wziąć udział w działaniach towarzyszących wybranych

spośród niżej wymienionych:

a) zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa
b) grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. seniorzy, matki z dziećmi, osoby samotne)
c) pomoc osobom bezdomnym w utrzymaniu higieny osobistej
d) wsparcie psychologiczne, inne terapeutyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
e) warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych z udziałem ekspertów kulinarnych;
f) warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego odżywiania;
g) programy edukacyjne z zakresu zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności;
h) warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstw domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

W sprawach spornych, niejasnych, nieuregulowanych w Wytycznych należy kontaktować się z właściwym terytorialnie koordynatorem Programu FEAD lub z Biurem Rady Naczelnej PKPS tel. (22) 621 58 77, e-mail:rada.naczelna@pkps.org.pl, albo bezpośrednio z koordynatorem z ramienia Rady Naczelnej, tel. (22) 622 64 36, e-mail: m.jakonowicz@pkps.org.pl . Skargi można też składać bezpośrednio w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS tel. (22) 661 12 77, e-mail: sekretariat.dps@mpips.gov.pl .

Informujemy ponadto, że w Podprogramie 2014 poprzez jednostki PKPS w całym kraju z pomocy żywnościowej skorzystało 187 296 osób, w tym:

– 59 735 dzieci w wieku do 15 lat,
– 6 135 seniorów w wieku 65 lat lub więcej,
– 2 761 osób bezdomnych,
– 26 512 osób niepełnosprawnych,
– 52 558 osób bezrobotnych,

dla których w formie paczek przekazano:

– 530 700 kg makaronu świderki,
– 707 600 l mleka UHT,
– 283 040 kg mielonki wieprzowej,
– 707 584 kg cukru białego,
– 353 786 l oleju rzepakowego.

Komentarze są wyłączone.