Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Program Pomoc Żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 -Podprogram 2023

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS przeprowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej

WYKAZ OPR Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podprogramie 2021 Plus

FEAD 2021 Plus podsumowanie

PROGRM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) PODPROGRAM 2021
(informacje- plik pdf)

Podsumowanie Podprogramu 2021

Podsumowanie Podprogramu 2020

PROGRM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) PODPROGRAM 2020

 

Podsumowanie Podprogramu 2019

 

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU 2018 

PODPROGRAM 2019 

FEAD PODPROGRAM 2018

Podprogram  2018

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU 2017

Zestaw artykułów spożywczych

Okres realizacji Podprogramu  2017  od  08.2017r. do 06.2018r. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym             Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,  których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268  PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ
Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

 Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum  kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017 .

 

RADA NACZELNA  POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ /OPR/

 ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

WCHODZĄCYCH W SKŁAD PACZKI WYDAWANEJ NA PODSTAWIE SKIEROWAŃ Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PODPROGRAMU FEAD 2017

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA DLA 1 ODBIORCY KOŃCOWEGO

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
   1. Makaron jajeczny         9 0,5          4,5
   2. Ryż biały         4 1          4
   3. Herbatniki         3 0,2          0,6
   4. Mleko UHT maślane         7 1          7
   5. Ser podpuszczkowy dojrzewający          6  0,4        2,4
   6. Groszek z marchewką       10 0,4          4
   7. Fasola biała       10 0,4          4
   8. Koncentrat pomidorowy       11 0,16          1,76
   9. Powidła śliwkowe         5 0,3          1,5
 10. Gulasz wieprzowy z warzywami 2 0,85           1,7
 11. Filet z makreli w oleju       10 0,17          1,7
 12. Szynka drobiowa       10 0,3          3
 13. Cukier biały         4 1          4
 14. Olej rzepakowy         4 1          4
 15. Buraczki wiórki         3 0,35          1,05
 16. Makaron kukurydziany bezglutenowy          1  0,5           0,5
 17. Kasza gryczana         4 0,5          2
 18. Szynka wieprzowa mielona         7 0,3          2,1
 19. Pasztet         4 0,16          0,64
20. Miód 1 0,4          0,4
21. Kabanosy 3 0,12        0,36

Komentarze są wyłączone.