Podsumowanie Podprogramu 2021

W Podprogramie 2021 Polski Komitet Pomocy Społecznej rozdysponował wśród osób najbardziej potrzebujących 6 242,376  ton artykułów spożywczych, z których  91,49 %  było współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ogółem wydaliśmy 923 981 paczek żywnościowych i 213 053 gotowych posiłków. Z pomocy żywnościowej PKPS skorzystało 232 989 osób, w tym m. in.: 65 969 dzieci do 15 roku życia, 25 046 seniorów w wieku 65 lat lub więcej, 6 015 osób bezdomnych, 32 385 osób niepełnosprawnych i 33 305 migrantów i przedstawicieli społeczności marginalizowanych, w tym uchodźców wojennych z Ukrainy.

Dla odbiorców pomocy żywnościowej zorganizowaliśmy w Podprogramie 2021 1 936 działań/warsztatów towarzyszących o charakterze edukacyjnym, których naczelnym przesłaniem była aktywizacja i włączenie społeczne uczestników programu. W działaniach towarzyszących wzięło udział 26 212 osób, wśród których odnotowaliśmy m. in.: 18 344kobiet, 7 868 mężczyzn, 1 248 dzieci w wieku do 15 roku życia, 4 073 seniorów w wieku 65 lat lub więcej, 416 osób bezdomnych i 4 218 osób niepełnosprawnych.

Komentarze są wyłączone.