Podsumowanie Podprogramu 2020

W Podprogramie 2020 udzieliliśmy pomocy żywnościowej 240 245 osobom najbardziej potrzebującym, którym przekazaliśmy w sumie 12 479,5597 ton artykułów spożywczych, w tym 96,44 % współfinansowanych przez FEAD. Wydaliśmy w sumie 1 304 737 paczek i 150 522 posiłków.  Z pomocy żywnościowej skorzystało m.in. 128 366 kobiet (53,43 % wszystkich odbiorców), 64 574 dzieci w wieku do 15 roku życia (26,88 %), 33 347 seniorów w wieku powyżej 65 lat  (13,88 %), 7 405 osób bezdomnych (3,08 %), 43 907 osób niepełnosprawnych (18,28 %)  i 1 137 migrantów (ok. 0,5 %). Wśród odbiorców pomocy żywnościowej odnotowaliśmy więcej osób o dochodach w wysokości do 100 % kryterium dochodowego – w sumie 128 828 osób, tj. 53,62 % wszystkich odbiorców.                           W Podprogramie 2020 rozprowadziliśmy wśród pracowników i wolontariuszy PKPS oraz osób najbardziej potrzebujących środki ochrony osobistej zakupione przez KOWR: 151 000 maseczek ochronnych, 302 000 rękawiczek ochronnych i 620 pojemników 5-litrowych płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.

W Podprogramie 2020 zrealizowaliśmy 2444 działania w ramach środków towarzyszących, którymi objęliśmy 44 114 osób korzystających z pomocy żywnościowej. W działaniach towarzyszących odnotowaliśmy więcej kobiet, tj. 27 804 (63,03 % wszystkich uczestników). Ponadto odnotowaliśmy udział m. in.: 5 892 dzieci w wieku do 15 lat (13,36 %), seniorów w wieku 65 lat i więcej 6 438 (14,59 %), 1 288 osób bezdomnych (2,92 %) i 7 465 osób niepełnosprawnych (16,92%). Wskaźniki założone dla projektu zostały zatem nie tylko osiągnięte, ale i znacznie przekroczone. Sprzyjało temu umożliwienie przez IZ prowadzenia działań w formie zdalnej, w tym poprzez dystrybucję publikacji tematycznych. Działania prowadziliśmy zarówno w formie stacjonarnej (przy ścisłym zachowaniu reżimu sanitarnego), jak i zdalnej.

Komentarze są wyłączone.