Podsumowanie Podprogramu 2019

W Podprogramie 2019 Polski Komitet Pomocy Społecznej rozdysponował wśród osób najbardziej potrzebujących 14 567,484 ton artykułów spożywczych, z których aż 98,42 % było współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ogółem wydaliśmy 1 308 749 paczek żywnościowych i 107 374 gotowych posiłków. Z pomocy żywnościowej PKPS skorzystało 252 511 osób, w tym m. in.: 68 313 dzieci do 15 roku życia, 31 321 seniorów w wieku 65 lat lub więcej, 4 212 osób bezdomnych, 44 585 osób niepełnosprawnych i 1 413 migrantów i przedstawicieli społeczności marginalizowanych.

Dla odbiorców pomocy żywnościowej zorganizowaliśmy w Podprogramie 2019 1 835 działań/warsztatów towarzyszących o charakterze edukacyjnym, których naczelnym przesłaniem była aktywizacja i włączenie społeczne uczestników programu. W działaniach towarzyszących wzięły udział 33 004 osoby, wśród których odnotowaliśmy m. in.: 22 131 kobiet, 10 873 mężczyzn, 2 537 dzieci w wieku do 15 roku życie, 6 003 seniorów w wieku 65 lat lub więcej, 1 116 osób bezdomnych i 5 336 osób niepełnosprawnych.

Komentarze są wyłączone.