PODSUMOWANIE PODPROGRAMU 2018 

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU 2018 

W Podprogramie 2018 PKPS rozdysponował w całym kraju 13 787,2041 ton artykułów spożywczych, w tym 97,64 % współfinansowanych przez Program FEAD. Wydaliśmy w sumie prawie 1,62 mln paczek żywnościowych  i prawie 229 tys. posiłków.

Z pomocy żywnościowej skorzystało ogółem 281 557 osób najbardziej potrzebujących, w tym: 72 840 dzieci w wieku do 15 lat, 23 969 seniorów  w wieku powyżej 65 lat, 3 986 osób bezdomnych, 50 531 osób niepełnosprawnych i 1 174 migrantów.

W Podprogramie 2018 zorganizowaliśmy w całym kraju 1917 warsztatów/szkoleń w ramach środków towarzyszących. Wzięły w nich udział 29 702 osoby uprawnione, w tym: 1 503 dzieci, 3 163 seniorów, 1 092 osoby bezdomne i 5 472 osoby niepełnosprawne.

Komentarze są wyłączone.