FEAD PODPROGRAM 2018

PROGRM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) PODPROGRAM 2018

                                                                                                              

 Okres realizacji Podprogramu 2018

od 1 0   2 0 1 8     do 0 6   2 0 1 9

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej           i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej[1], tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla jednej (każdej) osoby w rodzinie.

 

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

            Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo                                   a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2018.

Zestaw na Podprogram 2018  artykułów spożywczych obejmuje:

Lp. Nazwa artykułu spożywczego Liczba opakowań na osobę Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l) Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)
   1. Groszek z marchewką 9 0,4                 3,6 kg
   2. Fasola biała 9 0,4 3,6 kg
   3. Koncentrat pomidorowy 10 0,16 1,6 kg
   4. Buraczki wiórki 3 0,35 1,05 kg
   5. Powidła śliwkowe 6 0,3 1,8 kg
   6. Makaron jajeczny 9 0,5 4,5 kg
   7. Makaron kukurydziany bezglutenowy 1 0,5 0,5 kg
   8. Ryż biały 3 1 3 kg
   9. Kasza gryczana 3 0,5 1,5 kg
 10. Herbatniki maślane 4 0,2 0,8 kg
 11. Mleko UHT 7 1 7 l
 12. Ser podpuszczkowy dojrzewający 6 0,4 2,4 kg
 13. Szynka drobiowa 10 0,3 3 kg
 14. Szynka wieprzowa mielona 7 0,3 2,1 kg
 15. Pasztet wieprzowy 4 0,16 0,64 kg
 16. Kabanosy wieprzowe 3 0,12 0,36 kg
 17. Filet z makreli w oleju 10 0,17 1,7 kg
 18. Cukier biały 4 1 4 kg
 19. Miód nektarowy wielokwiatowy 1 0,4 0,4 kg
20. Olej rzepakowy 4 1 4 l
21. Gołąbki w sosie pomidorowym 2 0,8 1,6 kg
  Suma 115 opakowań   49,15 kg

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji
w Podprogramie 2018.

 

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat !!!

 

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania                                           w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności                           i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw
    i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
    i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej                       lub placówce PKPS.

Skargi, wnioski, uwagi można składać w Biurze Rady Naczelnej PKPS w Warszawie,                  tel. (22) 621 58 77, e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl, albo bezpośrednio do koordynatora Programu FEAD, tel. (22) 622 64 36, e-mail: m.jakonowicz@pkps.org.pl.

[1] Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 1058).

Komentarze są wyłączone.