PODSUMOWANIE PODPROGRAMU 2017

W Podprogramie 2017 Polski Komitet Pomocy Społecznej wydał osobom potrzebującym 15 880 ton artykułów spożywczych, z czego 93,76 % było sfinansowanych przez FEAD.
Z pomocy żywnościowej w formie paczek i gotowych posiłków skorzystało ogółem 290 145 osób, w tym: 80 926 dzieci w wieku poniżej 15 lat, 22 623 seniorów w wieku powyżej 65 roku życia, 4 431 osób bezdomnych, 48 760 osób niepełnosprawnych i 1 020 migrantów.
Zorganizowaliśmy 2 055 działań w ramach środków towarzyszących. Wzięło w nich udział 34 044 odbiorców pomocy żywnościowej, w tym: 913 dzieci, 4 647 seniorów, 787 osób bezdomnych i 6 579 osób niepełnosprawnych.

Komentarze są wyłączone.