Podsumowanie Podprogramu 2021

W Podprogramie 2021 Polski Komitet Pomocy Społecznej rozdysponował wśród osób najbardziej potrzebujących 6 242,376  ton artykułów spożywczych, z których  91,49 %  było współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ogółem wydaliśmy 923 981 paczek żywnościowych i 213 053 gotowych posiłków. Z pomocy żywnościowej PKPS skorzystało 232 989 osób, w tym m. in.: … Czytaj dalej Podsumowanie Podprogramu 2021