Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS przeprowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2021 PLUS przeprowadzonego przez  Polski Komitet Pomocy Społecznej