FEAD 2021 Plus podsumowanie

Sprawozdanie końcowe PKPS z dystrybucji artykułów spożywczych (plik xls.) Sprawozdanie końcowe PKPS z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących (plik xls.)