Podprogram  2018

Opolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Opolu przystąpił do   FEAD 2014 – 2020  Podprgram 2018 Żywność będzie dystrybuowana nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujacych, spełniających wymogi określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy. WAŻNE !   … Czytaj dalej Podprogram  2018